5 tegn på, at du har et dårligt indeklima

5 tegn på, at du har et dårligt indeklima

Ved du, om du har et godt indeklima derhjemme? Får du luftet godt nok ud? Se, om du oplever et af de 5 tegn på dårligt indeklima.

5 tegn på dårligt indeklima

Et godt indeklima er afhængigt af én ting: udluftning! Skadelige stoffer som bakterier, partikler, kemikalier, svampesporer og andre allergener ophober sig i luften hjemme hos dig og kan i værste fald gøre dig og din familie syg. Derfor skal luften skiftes – enten med et ventilationsanlæg eller ved at åbne vinduerne 3 x 5-10 minutter med gennemtræk dagligt, ifølge en anbefaling fra Astma-Allergi Danmark.

Hvis du er en af de mange, der ikke får luftet helt så meget ud, bør du nok tjekke, om du oplever et af disse faresignaler om dårligt indeklima.

1. Fugt i vinduesområderne og mørke rande i vindueskarmen

Opsamler der sig kondensvand på dine vinduer? Det er et sikkert tegn på, at der er for fugtigt indenfor. Problemet opstår ofte om vinteren og i rum, hvor den varme fugtige luft møder kulden på vinduet og kondenserer som vand. Det skyldes, at varm luft kan indeholde mere fugt end kold luft. Samler der sig ligefrem mørke rande og områder i vindueskarmen, er du godt på vej til at byde skimmelsvampen indenfor.

2. Skjolder eller skimmelsvamp på væggen

Har du områder på væggene med fugtskjolder eller ligefrem skimmel? Kig på kolde vægge eller bag møbler, der står op ad ydervægge. Skimmelsvamp trives i fugt, og fugt fra luften kondenseres som nævnt på steder, hvor den møder kulde, især hvor luften står stille.

3. Dårlig lugt

Lugter der ufriskt hjemme hos dig? Det er et tegn på, at luften ikke bliver udskiftet godt nok, og det betyder, at skadelige stoffer ophobes i luften. Er lugten mug-agtig, kan det være tegn på skimmelsvamp.

4. Du eller din familie bliver tit ramt af allergi eller sygdom i luftveje og slimhinder

Allergi og luftvejssygdomme kan skyldes mange ting, der ikke har med dit hjems indeklima at gøre. Men er symptomerne stærkest, når du er hjemme, kan det være tegn på, at der er noget i indeklimaet, der udløser det.

Både skimmelsvamp og husstøvmider trives i fugt. Skimmelsvamp kan give irriterede slimhinder og åndedrætsbesvær, og husstøvmider kan give reaktioner for allergikere. Bakterier og mikroorganismer kan forårsage astma, bronkitis og luftvejsinfektioner.

Partikler fra bl.a. madlavning, brændeovne og el-apparater kan nedsætte lungefunktionen. Afgasning af kemikalier fra fx møbler, nye tæpper, maling eller rengøringsmidler kan give allergiske reaktioner og luftvejsirritationer.

Endelig kan støv opsamle alle de nævnte partikler, svampesporer, bakterier m.m.

Vil du af med fugten og de sundhedsskadelige partikler, er der kun én ting at gøre: Sørg for at få den dårlige luft ud og ren luft ind.

5. Du eller din familie har ofte hovedpine, svært ved at koncentrere jer, er svimle eller trætte

CO2, som er i vores udåndingsluft, giver i høje koncentrationer hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Høje koncentrationer kommer, hvis luften ikke bliver skiftet, Også bakterier, skimmelsvamp og kemikalier kan give hovedpine og træthed, og kemikalier kan desuden give svimmelhed.

Vil du vide mere om indeklima? Læs også Guide om dit indeklima