Sundt indeklima - med Genvex ventilation
Genvex-Nyheder
Branche-Nyheder
Messer
Job hos Genvex A/S
Genvex A/S
Sverigesvej 6
6100 Haderslev
Tlf. 73 53 27 00
Fax 73 53 27 07
salg@genvex.dk

Passivhaus logo


Genvex A/S hjemmeside

Genvex A/S facebookside
  |  
Home  |  Nyheder  |  Produkter/Vejledninger  |  Om Genvex  |  WEBSHOP   |  FAQ
Nyheder  Genvex-Nyheder  Et godt indeklima med Genvex
Et godt indeklima med Genvex
Danskerne er blevet "verdensmestre" i at isolere. Vi har lært lektien med at spare på varmen, men bagsiden af medaljen er dårlig ventilation og et dårligt indeklima - og nye folkesygdomme som astma og allergi. Disse sygdomme er i dag et problem for hver fjerde dansker (1,2 millioner). Et Genvex anlæg kan bidrage til at forbedre indeklimaet, så meget at der i mange tilfælde ikke længere vil være problemer med disse folkesygdomme, når du er hjemme.

Den største erkendte fare for indeklimaet er partikler. På partikelområdet ved vi, at ca. 3.400 danskere hvert år dør som følge af udefra kommende partikler. Dertil kommer, at der også er væsentlige indre kilder, som forårsager partikler. F.eks. nedbrydning af støv på overflader med høje temperaturer, madlavning, stearinlys og tobak. Samtidig er det dog svært at vurdere, om partiklerne er mere skadelige end f.eks. fugt. Fugtproblemer kan vise sig at have langt større negative indvirkninger på vores helbred.

Moderne boliger er ofte godt isolerede og dermed alt for tætte. Der er ofte kondensvand på ruder og i vindueskarme. Det er nødvendigt at lufte ud og lave gennemtræk i alle rum mindst et par gange om dagen, men hvem får gjort det? Derfor er det en god idé at investere i et Genvex- ventilationsanlæg, der kan sørge for ventilation af luften i boligen.

I de nye tætte boliger er den kontrollerede luftudskiftning blevet et meget vigtigt punkt. Er den ikke tilstrækkelig, bliver folk syge, og bygningskonstruktionen kan tage skade. Med baggrund i den tætte klimaskærm vil mange mennesker være utrygge ved, om huset får nok ventilation. Så mange nye huse vil blive født med mekanisk ventilationsanlæg.

Indeklimasyge er en betegnelse for gener ved ophold i en bygning. Træk, kulde, høje temperaturer, statisk elektricitet og støj er faktorer, der ofte nævnes i forbindelse med gener i hjemmet eller på arbejdspladsen. Indeklimaet kan også give anledning til symptomer som følge af påvirkninger fra en eller flere faktorer. Symptomerne viser sig ved slimhindeirritationer i øjne, næse og svælg, hudirritationer samt almene symptomer som tunghedsfornemmelse i hovedet, hovedpine, træthed og utilpashed. Når en større gruppe personer udviser enslydende symptomer ved ophold i samme bygning, betegnes fænomenet også for indeklimasyge. Det karakteristiske for indeklimasyge er, at symptomerne ophører eller bliver mindre udtalt, kort tid efter personen har forladt bygningen. For nogle personer kan der dog gå op til en uge, før symptomerne helt aftager.
Udover gener og symptomer kan en række sygdomme relateres til indeluftens forureninger. Der er her tale om allergiske luftvejslidelser, luftvejsinfektioner og øget risiko for kræft. Allergisk snue og astma er andre luftvejslidelser, der kan opstå eller forværres af luftens forureninger fra f.eks. stueplanter, skimmelsvampesporer fra fugtskadet bygning og husstøvmider. Befugtersyge, som også betegnes som legionærsyge, er en alvorlig lungesygdom forårsaget af en bakterie (Legionella) som spredes fra det varme vand i brusebade eller via ventilationsanlæg med befugtning. Støv fra asbest udvikler den dødelige lungehindekræft, lungekræft og asbestose. Det er typisk personer som har været udsat for skadet og dermed løse asbestfibre i forbindelse med deres arbejde. Indeklimaet kan medvirke til en øget hyppighed af almindelige luftvejslidelser, som forkølelse, ondt i halsen og mellemørebetændelse samt allergiske luftvejslidelser og luftvejsinfektioner. Radon i indeluften kan også give anledning til langtidseffekter, som f.eks. øget risiko for lungekræft. Risikoen er afhængig af bygningens konstruktion, jordbundsforhold og ventilationsforhold, specielt omkring fundament og kælder. Tobaksrøg øger risikoen for udvikling af luftvejslidelser, og børn har større risiko for at udvikle astma og bronkitis, allergikere bliver mere besværet. Endelig er der en øget risiko for hjerte-karsygdomme.

Med et Genvex ventilationsanlæg sikrer du ventilation af frisk luft. Derved slipper du for fugtig luft - der kan indeholde husstøvmider, skimmelsvampe og andre mikroorganismer, røg og dårlig luft med mere - der ikke kan komme ud af huset. Alt sammen til skade for både helbred og bolig. Det kan give mange ubehagelige gener lige fra irritation i øjne, næse og hals til træthed, utilpashed og kvalme.
Hvis du vil have et sundt indeklima, er ventilation nødvendigt. Investerer du i et Genvex ventilationsanlæg, kan det sørge for, at dit hjem kan trække vejret – og det kan du også!

Med et Genvex ventilationsanlæg lukker du ikke bare den varme luft ud til fuglene. Ventilationsanlægget opsamler varmen i den bortventilerede luft og overfører denne varme til den nye friske indblæste luft. Et Genvex ventilationsanlæg er også godt for boliger med brændeovn eller andre tilsvarende energikilder. Her sørger ventilationsanlægget for, at varmen fra brændeovnen bliver fordelt i hele huset.

Ventilationsanlægget genvinder op til 95 % af den varme, som ville være tabt, hvis du havde et anlæg uden varmegenvinding.

Ventilationsanlægget sørger for at sende frisk luft ind i boligen, så du slipper for at lufte ud, når du kommer hjem. Derfor kan du nyde den friske luft uden træk. Du er også fri for at have vinduerne stående på klem, så varmen uhindret strømmer ud. Åbne vinduer kan også friste indbrudstyvene...

Genvex A/S har i mere end 30 år leveret kvalitetsprodukter inden for Ventilation, Varmegenvinding og Varmepumper.
I hele denne periode har Genvex A/S været en fleksibel og kompetent samarbejdspartner for vores kunder med et produktprogram, der altid har været på forkant med udviklingen.
Dette har ført til, at Genvex er blevet synonymet for varmegenvindingsanlæg. Man taler ikke om et ventilationsanlæg med varmegenvinding, men om et GENVEX-ANLÆG, det er vi selvfølgelige meget stolte af.

Et Genvex anlæg skaber et bedre indeklima, uanset om opvarmningen sker med el-varme, oliefyr, gasfyr, fjernvarme, biobrændsel eller fast brændsel.

Genvex kan i dag tilbyde et bredt produktprogram inden for boligventilation. Dette sikrer, at det valgte originale Genvex anlæg passer lige nøjagtigt til din bolig og dine behov.

Vores nye serie boligventilationsaggregater er blevet frigivet til salg på det danske marked, alle aggregater overholder kravene til BE06 og er blevet testet på Teknologisk Institut så vi med sikkerhed kan oplyse om ydelser, SEL tal og lydeffekt niveau i alle driftspunkter.

Dokumentationen kan hentes på vores hjemmeside.

EFBD – står for skærpede energikrav med et nye europæiske ”Energy Performance Directive”. I DK skal energiforbruget reduceres med 25-30 %.
DS 447 – Er en norm for mekaniske ventilationsanlæg. Indenfor ventilation er der kommet meget håndfaste krav til energiforbruget, dels til transportenergi men også til temperaturvirkningsgraden på genvinderen.
BR-S98 – bygningsreglement for småhuse. Dermed skal der tilføres mere friskluft til privat boligen.

Alle disse lovkrav og flere til er nogle Genvex A/S tager alvorlige og retter sig efter. Denne seriøsitet bekræfter ligeledes vores gode kvalitet.

Nye produkter i Combi serien uvildigt testet på TZWL. Combi 185 har fået et ansigtsløft, der betyder at den ny lever op til kravene i BE06 men hensyn til SEL-tal. Den har fået EC ventilatorer. Det har længe været et ønske fra det danske marked da en Combi unit tit er at foretrække.

Vi har mange produkter der enten/både kan ventilere frisk, varm el. kold luft i lejligheden, huset og erhvervsejendommen, samt levere varmt vand.

Aggregaterne har mange fordele:

• gavner naturen pga. mindre CO2-udslip
• nedsætter energiforbruget ved at genbruge 85-95 % af varmen
• reducerer varmeregningen
• gør indeklima sundere, hvilket især er gavnligt for astmatikere og allergikere
• reducerer forekomsten af husstøvmider i boligen
• sikrer ruder uden kondens
• beskytter boligen mod råd og svamp
• minimerer radonkoncentrationen i boligen
• nedsætter koncentrationen af organiske opløsningsmidler fra bygningsmaterialer og indbo
• styrer den relative fugtighed i boligen (behovsstyret ventilation)
Kontakt  |  Udskriv  |  Send
 [Søg]

[Log ind] [Glemt adgangskode?]

Genvex nyhedsbrev
E-mail denne sideUdskriv denne sideOp