Sundt indeklima - med Genvex ventilation
Uforpligtende tilbud
Tilskudsordninger
Beregn din besparelse
Passivhus
Passivhaus certifikat
Indeklima
Ventilation
Varmegenindvinding
... Flere emner
Genvex A/S
Sverigesvej 6
6100 Haderslev
Tlf. 73 53 27 00
Fax 73 53 27 07
salg@genvex.dk

Passivhaus logo


Genvex A/S hjemmeside

Genvex A/S facebookside
  |  
Home  |  Nyheder  |  Produkter/Vejledninger  |  Om Genvex  |  WEBSHOP   |  FAQ
Home  ... Flere emner  Passivhus


Passivhus
Passivhus er en design filosofi, et begreb der betegner et energibesparende hus og nærmest en livsstil der går ud på at bygge huse med så lavt som muligt energiforbrug - et passivt hus.

Passivhaus - Overrækkelse af Passivhaus Certifikat til Genvex A/S

Passivhus – Design af huse

De første huse bygget efter passivhus principper er de tyske passivhuse i Darmstadt

Passivt design er et princip til design af bygninger, som følger principperne for bæredygtigt byggeri. Princippet går ud på at konstruere bygningen, således at der kun skal tilføres et minimum af (helst ingen overhovedet) energi til bygningen, der således er "passiv", dvs ikke bruger (ret meget) energi. Deraf kommer begrebet passivhus. Princippet blev først brugt i brugt i Tyskland under betegnelsen "Passivhaus". Bemærk, at det i lige høj grad gælder varme klimaer som kolde – altså at et passivhus hverken bruger energi til opvarmning eller nedkøling. På dansk kaldes et sådant hus et passivhus eller et passivhaus.

Principper der kan anvendes ved bygning af et passivhus

Orientering og lokalisering af et passivhus

Første princip er at lokalisere og orientere passivhuset korrekt. Lokalisering går ud på at placere huset et sted, der ikke er til større ulempe for miljøet end nødvendigt. Orientering vil sige, at man udnytter solens varme om vinteren og udelukker den om sommeren ved at udnytte solstrålernes vinkel i forhold til jorden ved at anvende korte tagudhæng og lignende samt planter der mister bladene om vinteren og skygger om sommeren. Virkningen på passivhuset baserer på at man udelukker kolde vintervinde og udnytter kølig sommerbrise. Orienteringen er specielt vigtig i varme klimaer.

Isolering af passivhuse

Det er væsentligt at isolere passivhuset korrekt med henblik på at mindske varmetabet om vinteren og mindske varmevindingen om sommeren. Således bruges mindre energi til opvarmning og afkøling i et passivhus end i et traditionelt hus. Det skal pointeres, at spørgsmålet om afkøling af huse i lande som Australien, USAs sydstater og ved Middelhavet er lige så stort eller større som problem og som energiforbrug end opvarmning i lande som Danmark, da traditionelle aircondition-apparater er store energislugere og ofte unødvendige hvis principperne passivihuse appliceres. En speciel detalje for varme lande er cold-roof princippet som specielt appliceres i USA¨s sydstater, men også i Australien, men desværre er ret ukendt i Sydeuropa endnu.

Termisk masse til regulering af varme-kulde balancen i passivhuse

Termisk masse er at anvende materialer med høj densitet inde i passivhuset, der modererer temperaturen, både når det er varmt, og når det er koldt. Specielt fordelagtigt i varme klimaer med kølige nætter. Masseovnen, der er specielt langt fremme i Skandinavien, er baseret på termisk masse og anvendes også ofte i passivhuse.

Miljømæssige produktionsomkostninger for passivhuse

Når man foretager regnestykkket for et passivhus ,så indbygger man husets produktionsomkostninger i sit regnestykke passivhusets samlede energiforbrug, d.v.s. om de materialer der er brugt i sig selv har krævet stor energi at fremstille og transportere og om de kræver energi at bortskaffe.

Materialegiftighed tages også med i regnestykket for passivhuse

Det estimeres om materialerne er usunde (f.eks. spånplader der afgiver giftige dampe i lang tid) eller neutrale (f.eks. gasbeton, der ikke afgiver nogen dampe).

Vedvarende energikilder som en del af passivhus konceptet

I passivhuse sørges der for solopvarmning eller geotermisk opvarmning til opvarmning og brugsvand, der er normalt en af de største energislugere i et privat hjem (over 50% i en gennemsnitlig dansk husstand). Endvidere kan man bruge andre vedvarende energikilder (også kaldet alternativ energi) såsom vindenergi, vandkraft samt fotovoltaiske anlæg, mest brugt i Europa (middelhavslandene), men i Australien er der planer om meget store anlæg.

Vand- og energibesparelser samt affald og spildevand i passivhuse

Andre faktorer er kompostering og minimering af affald, regnvandsopsamling, minimering af vandforbrug og elforbrug, korrekt placering af vinduer, gråvands-irrigering (vanding) af haven med spildevand bortset fra toiletspildevand der kaldes "sort vand" i modsætning til "gråt vand" der udgøres af det øvrige spildevand (mest aktuelt i tørre klimaer som Middelhavet og Australien).
Et passivhus er ikke en absolut størrelse, men en tilstræbning, hvor man kan indkorporere så mange elementer man kan. En væsentlig faktor er at det har vist sig at være en god langtidsinvestering, da husene holder en god pris ved salg, ikke koster ret meget mere at bygge end konventionelle huse, og dertil sparer store mængder energi for ejerne. Princippet er langt fremme i udvikling i Skandinavien, Tyskland, New Zealand og specielt Australien, der har indkorporeret mange af principperne som obligatoriske elementer i byggereglementet.
Hovedformålet med passivhus design er at mindske CO2-udledningen og dermed drivhuseffekten. Sekundært og naturligt følger at nedsætte forureningen af miljøet generelt (luftforurening, affald, grundvand m.m.) samt at begrænse forbruget af naturressourcer.

Læs mere om passivhuse på Genvex siden

Kontakt  |  Udskriv  |  Send
 [Søg]

[Log ind] [Glemt adgangskode?]

Genvex nyhedsbrev

E-mail denne sideUdskriv denne sideOp